Členství v oborových organizacích

Jsme členy profesionálních oborových organizací

Neustále zkoušíme nové technologie, materiály a přístupy ve všech našich oborech, aby naše konání bylo efektivní, udržitelné, a mělo co nejmenší dopad na životní prostředí. Jsme proto členy řady profesionálních sdružení a organizací, se kterými sdílíme know-how a posouváme trh dále, směrem k udržitelnosti.

Centrum pasivního domu

Jedná se o neziskové odborné sdružení, které již od svého založení v roce 2005 šíří osvětu o standardu pasivního domu a důležitosti zdravého a úsporného bydlení.  Jedna z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších odborných platforem sdružuje přes stovku ověřených firem a specialistů, které navrhují energeticky úsporné zdravé domy či pro ně vyrábí technologie a materiály. Sdružení pravidelně pořádá semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jsme členy od roku 2007.

Česká rada pro šetrné budovy

CZGBC – Czech Green Building Council sdružuje různé společnosti, které spojuje filosofie šetrného stavebnictví s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující a environmentálně šetrné urbánní prostředí. Spol. JRD jakožto zakladatel udržitelného stavebnictví v České republice byla jedním ze zakládajících členů České rady pro šetrné budovy. V současné době je členem představenstva ředitel produktového managementu JRD Petr Valeš.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN)

ARTN je neziskové občanské sdružení, které si klade za cíl zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí. Pořádá kulaté stoly s předními českými odborníky, pravidelná diskuzní setkávání a vydává pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého trhu nemovitostí. Je odborným garantem soutěže Best of Realty.

PR Klub

PR Klub rozvíjí a sdružuje profesionály v oboru public relations a public affairs. Pravidelně pořádá edukativní a networkingové akce pro sdílení zkušeností a znalostí z oboru. PR klub pořádá také soutěže jako je ocenění Zlatý středník či Mluvčí roku. Členy jsou profesionálové z komerční, inhouse, agenturní i státní sféry.

Svaz moderní energetiky

Svaz moderní energetiky představuje zastřešující platformu v oblasti moderní energetiky, podporuje inovativní technologie a nové přístupy. Svaz se snaží o urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizaci české energetiky. Členem představenstva a místopředsedou svazu je CEO JRD Energo Marek Lang.

Asociace developerů

Asociace vznikla za účelem vést otevřený dialog o pozitivním přínosu developmentu ve společnosti a nápravě jeho reputace. Sdružuje developery, které spojují stejné hodnoty, odpovědnost za územní plánování a zodpovědnou developerskou výstavbu. Asociace poskytuje informace i profesionální konzultace a představuje dobré příklady z praxe.

Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.

ČAOOH se zaměřuje na snižování množství odpadu tak, aby se snížily negativní dopady na životní prostředí i lidské zdraví. Jedná se o dobrovolný svazek občanů a korporací, kteří se zajímají o šetření primárních zdrojů.