Jan Řežáb s rodinou „adoptoval“ jednu z píšťal nových varhan v katedrále sv. Víta

Katedrála sv.Víta

Na vzniku nových varhan pro katedrálu sv. Víta se podílel i Jan Řežáb s rodinou, který „adoptoval“ jednu z píšťal, přispěním částky 300 000 Kč. Konkrétně se jedná o varhanní píšťalu S15 Chamade 16´ tón H. Katedrála o své varhany přišla v roce 1757, kdy se při těžkém bombardování Prahy pruskými dělostřelci vznítil chrám sv. Víta a renesanční císařské varhany lehly popelem. I když velké varhany měla katedrála získat již ve třicátých letech minulého století, z důvodu náročnosti záměru z toho nakonec sešlo a katedrála získala jen menší, prozatímní nástroj. Nové, majestátní varhany byly vyrobeny ve španělském El Papiolu kousek od Barcelony v dílně světoznámého tvůrce těchto nástrojů Gerharda Grenzinga