Věnovali jsme ohroženým skupinám 2 000 respirátorů a 6 000 roušek

Jan Řežáb

Zdravé vnitřní prostředí jsme vždy považovali za jeden z nejdůležitějších parametrů našich projektů. Velmi dobře si proto uvědomujeme, jak negativně mohou vlivy z vnějšího prostředí zasáhnout zdraví kohokoli z nás. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyjádřit svou podporu skupinám, které jsou nejvíce ohroženy koronavirem, a darovat jim 2 000 respirátorů a 6 000 roušek. Pomoc v celkové hodnotě 200 000 Kč jsme předali zdravotníkům, seniorům v domovech důchodců (např. v Malešicích) nebo městským částem k následnému přerozdělení.