Věnovali jsme 1000 kusů roušek na péči o seniory, nemocné a trpící

Darování respirátorů

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pomáhá nemocným, trpícím a opuštěným lidem. Darovali jsme jim proto 700 kusů nano roušek, abychom jim trochu pomohli v náročných koronavirových časech. Domovu sv. Karla Boromejského, který se zaměřuje na péči o nemocné seniory jsme pak darovali 300 kusů roušek. Pandemie koronaviru je se námi již rok a my se snažíme nepolevovat v pomoci potřebných. Právě teď je totiž potřeba pomáhat víc než kdy jindy.