V rámci pomoci Ukrajině jsme poslali již více než jeden a půl milionu korun

Škola Akcent - UkrajinciŠkola Akcent - Ukrajinci

V rámci dlouhodobější pomoci Ukrajině, jsme přispěli 300 000 Kč prostřednictvím Diecézní charity v Plzni a 300 000 Kč prostřednictvím Arcidiecézní charity v Olomouci na zajištění humanitární pomoci přímo v této válkou zmítané zemi. Náš majitel a zakladatel Jan Řežáb pak sám přispěl ještě 500 000 Kč skrz organizaci Post Bellum a 500 000 Kč skrz organizaci Člověk v tísní.