Petr Valeš se stal členem představenstva České rady pro šetrné budovy

Petr Valeš byl zvolen členem představenstva České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Na této čestné pozici zúročí bohaté znalosti a zkušenosti, které získal jako manažer kvality a rozvoje JRD Development a specialista na kvalitu vnitřního prostředí. I díky jeho osobnímu nasazení se nám daří neustále posouvat standardy zdravého a šetrného bydlení. Věříme proto, že tímto dojde k dalšímu posílení spolupráce mezi JRD a CZGBC a k ještě efektivnějšímu šíření povědomí o významu udržitelné výstavby.

CZGBC sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky, jejichž pojítkem je realizace či rekonstrukce budov na základě principů udržitelnosti. JRD je jejím dlouholetým členem a iniciátorem pracovní skupiny Zdravý domov.