Výzva za zdravé bydlení žije! Důkazem je konference Pasiv jako dosažitelný standard

konference Pasiv jako dosažitelný standard

V rámci naší Výzvy za zdravé bydlení, jejímž cílem je motivovat k rychlejšímu rozvoji udržitelného stavebnictví, jsme uspořádali konferenci Pasiv jako dosažitelný standard. Akce se konala na Fakultě stavební ČVUT v Praze 30. listopadu 2021 a zúčastnil se jí nejen náš majitel Jan Řežáb se svým úvodním slovem o udržitelnosti, ale rovněž zástupci oborových organizací Česká rada pro šetrné budovy (Petr Vogel), Šance pro budovy (Šárka Tomanová) a UCEEB (Robert Wawerka), studia Podlipný Sladký architekti nebo společnosti Saint-Gobain (Petr Antl). Jednotlivé přednášky se věnovaly historii udržitelnosti a pasivní architektury, energeticky udržitelným čtvrtím, materiálům v pasivních domech nebo pasivní výstavbě jako dobré investici. Věříme, že si všichni posluchači odnesli z konference mnoho podnětných informací. A že se jim brzy naskytne příležitost aplikovat je rovněž v praxi.