Větrný park ve Václavicích vyrábí čistou energii pro 17 000 domácností. Nyní jsme návštěvníkům představili záměr jeho rozšíření

Na začátku září jsme uspořádali prohlídku větrného parku ve Václavicích na Liberecku, který uvedla do provozu naše divize JRD Energo. Park tvoří 13 turbín produkujících kolem 69 000 MWh čisté elektřiny ročně, které jsou schopné pokrýt spotřebu přibližně 17 000 domácností. Hlavním cílem této akce bylo, aby se návštěvníci dozvěděli více o výhodách využití větrné energie či dalších obnovitelných zdrojích a o plánované budoucnosti větrného parku. Představili jsme jim tak například náš záměr rozšíření areálu o dalších 6 věží, který by neměl mít žádný zásadní negativní vizuální nebo hlukový dopad na své okolí.