Prestižní měsíčník Forbes představil vize pana „Zeleného“

Jan Řežáb Forbes

Jeden z nejprestižnějších časopisů Forbes, zaměřený na byznys, investice, technologie nebo životní styl, se ve svém zářijovém čísle věnoval rovněž realitám. Jeden z hlavních článků v něm vznikl na základě poutavých rozhovorů pana redaktora s naším zakladatelem Janem Řežábem. Pan „Zelený“, jak stojí již v titulku, při nich představil jednotlivé divize skupiny JRD s důrazem kladeným na JRD Development. Neopomněl ale rovněž zmínit jednotlivé milníky, jichž dosáhl na cestě k osobnímu úspěchu a splnění svých ekologických vizí.

Více se dočtete ve Forbesu 9/2021.