Pražské Ukrajinské škole jsme zdarma nabídli prostory pro tři třídy

Škola Akcent - Ukrajinci
Pražská Ukrajinská škola v našich prostorách na Bítovské otevřela tři třídy základní školy až pro 48 dětí. Ukrajinské děti zde tak mohou každý den studovat ve svém mateřském jazyce, pracovat s učebnicemi, na které jsou zvyklé a plynule tak navázat na výuku ze své domoviny. Ukrajinská škola doposud fungovala pouze o víkendech pro ukrajinské děti, které v Česku dlouhodobě žijí a navštěvují české školy, jako doplněk pro výuku ukrajinštiny a ukrajinských reálií. Ve školním kampusu na Bítovské v odpoledních hodinách probíhají jazykové kurzy školy Akcent, nachází se zde také Montessori škola Edisona.