Kultura a sport

Podporujeme kulturu a sport od tance až po rugby

Protože ke zdravému způsobu života patří i dostatek pohybu a duševní, kulturní stravy, podpora sportu a umění tvoří důležitou součást našich filantropických aktivit. V minulosti jsme se například zasadili o vznik dětské galerie umění, podpořili jsme různé taneční soubory a sponzorovali představení. Nechybí ani sport – podporujeme závody a zápasy v různých sportech, dlouhodobě podporujeme například rugby klub.

Aktuality

Aktuální informace