Krajina

Chráníme přírodu a podporujeme projekty v krajině

Staráme se o krajinu nejen v okolí našich projektů. Budujeme parky, dětská hřiště a zároveň podporujeme projekty, které pomáhají navracet krajinu do původního stavu, podporují biodiverzitu a přispívají k ochraně přírody. Na jednom z našich projektů jsme například vybudovali hnízda pro rorýse, na jiném zase komunitní pěstování plodin. Pravidelně se také účastníme akcí jako je Ukliďme Česko či různé eko workshopy. Pomáháme i při živelných katastrofách, letos jsme například spustili finanční sbírku na pomoc požárem zdevastovanému národnímu parku České Švýcarsko.

Aktuality

Aktuální informace