Otevřený dopis Vládě České republiky

Přečtěte si naši reakci na aktuální situaci týkající se schvalování novely stavebního zákona. Ta výrazně ovlivní budoucí podobu českého stavebnictví, a jedná se tak o legislativu klíčovou pro celou českou společnost. Bohužel předkládaná novela stavebního zákona v podstatě nebyla projednána s odbornou veřejností, a hrozí tak, že připravovaná legislativní změna situaci nezlepší.