Organizační struktura

JRD GROUP
JRD Development logo
JRD Energo logo
JRD Invest logo
JRD Property logo
JRD Plazma logo

JRD GROUP

Jan Řežáb

Jan Řežáb

Zakladatel
a majitel

Jan Turek

Jan Turek

Finanční ředitel
skupiny

Miroslav Šebesta

Miroslav Šebesta

Člen rady
majitele

Martin Svoboda

Martin Svoboda

Člen rady
majitele

Ředitelé jednotlivých divizí

Development

Martin Svoboda

Energo

Marek Lang

Invest

Miroslav Šebesta

Plazma

Marek Lang

Pozemková banka

Martin Svoboda

Mise JRD GROUP

  1. Rozvíjíme naše obory, aby společnost mohla fungovat udržitelně
  2. Zanecháváme za sebou pozitivní společenskou stopu
  3. Baví nás inovace

Hodnoty JRD GROUP

  1. Nadšení
  2. Týmovost
  3. Autentičnost
  4. Transparentnost
  5. Inovativnost
  6. Odpovědnost

Development

Stavíme zdravé domovy
Společnost JRD Development se jako první developer v České republice zaměřuje již od roku 2003 na výstavbu environmentálně šetrných bytových domů a v současné době je na tomto trhu lídrem. Svou filozofii od počátku založila na třech základních pilířích: nízkoenergetickém a pasivním standardu, zdravém vnitřním prostředí a ohleduplnosti k životnímu prostředí. O kvalitě jejích realizovaných projektů zdravého bydlení svědčí nejen zájem klientů, ale také řada ocenění v tuzemských i mezinárodních soutěžích, které stavby za svůj ekologický a architektonický přínos získaly. Projekty JRD jsou srovnatelné se špičkovými zahraničními realizacemi a řada odborníků z Česka i zahraničí je navštěvuje kvůli inspiraci a načerpání odborných znalostí. Roční obrat společnosti přesahuje 1 mld. Kč a JRD tak dlouhodobě patří mezi největší developery rezidenčních nemovitostí v České republice. JRD není jen průkopníkem výstavby energeticky úsporných bytových domů, ale také zdravého bydlení, na jehož aspekty myslí ve všech fázích projektů. Čistý vzduch, ticho, světlo, tepelná pohoda a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou důležité pro kvalitní život. Spolupracuje také s odborníky a vysokými školami, založila výzkumné pracovní skupiny Vzduch a Decibel a iniciovala vznik pracovní skupiny Zdravý domov při České radě pro šetrné budovy.

Pozemková banka

Pozemková banka – záruka zhodnocení pozemků
Společnost funguje jako pozemková banka pro potřeby JRD GROUP i privátních či institucionálních klientů. Cílem je zhodnocení pozemků různým způsobem: scelováním a dělením pozemků, změnou územního plánu nebo prodejem stavebních parcel. Důležitou součástí její činnosti je také akvizice nových stavebních pozemků pro případnou budoucí developerskou výstavbu. Tyto nové stavby jsou dle filozofie celé skupiny JRD vždy ohleduplné k životnímu prostředí i svému okolí.

Energo

Stavíme a provozujeme moderní energetické zdroje
JRD Energo se zabývá přípravou, realizací a provozem projektů moderní energetiky. Disponuje týmem zkušených expertů jak v technických ohledech, tak v managementu, projektovém řízení a strukturovaném financování. Projekty si vybírá a realizuje vždy s ohledem na udržitelný rozvoj a životní prostředí. Divize již vybudovala portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu přes 11 MWp a druhý největší větrný park v ČR s instalovanou kapacitou 26 MW. Další desítky MW výkonu ve slunečních, větrných a vodních zdrojích jsou v současnosti v různých fázích přípravy. Dalším zaměřením divize jsou moderní energetická řešení pro developerské projekty skupiny JRD. Cílem JRD Energo je dodávat chytrou energii s co nejmenší ekologickou stopou.

Plazma

Využíváme odpad – efektivně a ekologicky
Millenium Technologies se zaměřuje na dodávku řešení využívajících technologii plazmového zplyňování, jakožto efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování odpadů. Technologie plazmového zplyňování dokáže díky extrémním teplotám účinně transformovat různé druhy vstupních surovin – od biomasy, přes čistírenské kaly, nerecyklovatelné plasty a průmyslový odpad až po nemocniční nebo nebezpečné odpady – a vyrábět z nich elektrickou a tepelnou energii či cenné materiály pro další využití, např. vodík. Zplyňování není spalování, zařízení jsou kompaktní a proces nemá žádné emise. Pro likvidaci nebezpečných odpadů přímo v postižených lokalitách nabízí firma unikátní mobilní řešení Microplasma. Plazmové zplyňování je efektivním způsobem likvidace či využití odpadů a přitom je šetrné k životnímu prostředí.

Invest

Výnosové nemovitosti
Společnost JRD Invest se zaměřuje na akvizice a správu výnosových nemovitostí ve spolupráci s privátními a institucionálními investory. Portfolio společnosti se skládá zejména z nemovitostí určených k nájemnímu bydlení, které jsou realizovány sesterskou společností JRD Development a částečně také z kancelářských a maloobchodních prostor. Společnost JRD Invest funguje v souladu s filozofií celé skupiny JRD a investuje tedy do nemovitostí, které jsou pasivní či nízkoenergetické a ohleduplné k okolnímu prostředí.