Náš Fond pro udržitelný život podpoří čtyři projekty

Náš Fond pro udržitelný život vybral čtyři projekty, které finančně podpoří. Pro záchranu ovocného sadu, péči o motýlí království, sázení jedlého lesa a provoz aplikace pro mapování krajiny jsme nyní spolu s Nadací Via spustili sbírky na darujme.cz. Každou korunu, kterou přispějete, v rámci fondu zdvojnásobíme.

Do 1.kola grantové výzvy se nám přihlásilo celkem 11 různých projektů na podporu či obnovu krajiny. Po pečlivému posouzení Radou fondu a následném hlasování mezi zaměstnanci, jsme vybrali následující čtyři projekty.

Sadu míru – veřejná zahrada budoucnosti

Na začátku byl starý neudržovaný sad, který si vzal do parády spolek Budil a proměnil ho v krásný, kultivovaný prostor, kde vysázel 100 ovocných  stromů a obnovil místní včelařskou tradici. V této práci by rád pokračoval, dále pečoval o stromy a včelstvo, dobudoval dešťové jezírko, zavlažovací systém a komunitní centrum, prostoru ke vzdělávání a interaktivních cestiček pro návštěvníky středočeské obce Svídnice u Dymokur. Podpořit projekt můžete zde.

Radiměřské motýlí království

Na téměř 15 hektarech luk, pastvin a sadů v Radiměři na Svitavsku se rozkládá Radiměřské motýlí království, kouzelné místo, které se pyšní bohatým společenství lučních rostlin a motýlů. O tento skvost se stará Česká svaz ochránců přírody Arion a je to pořádná fuška. Za vybrané peníze si spolek pořídí tolik potřebnou sekačku, vysází ovocné stromy a vyvěsí ptačí budky. Podpořit je můžete zde.

Aplikace pro mapování krajiny

Sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze… Současná česká krajina se musí potýkat s řadou akutních problémů. Pomoct ji může plán adaptace na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina. Spolek Živá voda prostřednictvím chytré aplikace zapojí co nejvíce lidí do mapování krajiny napříč Českem. Vyškolí dobrovolníky, kteří nejprve pomocí mobilní aplikace podrobně mapují stav a poškození krajiny, a přispívají tak do studií proveditelnosti, které jsou podkladem pro návrh přírodě blízkých opatření pro nápravu daného území. Pokud chcete přispět na vývoj aplikace, která pomůže mapovat problémy v krajině, můžete zde.

Stromy pro vodu, vodu pro stromy!

Nevyužitý pozemek podél potoka mezi obcemi Hřiště a Ronov nad Sázavou od roku 2013 Lukáš Sejkora a místní obyvatelé mění v jedlý les. Vysazují zde totiž směsici ovocných stromů, keřů a bylin. Cílem je, aby z tohoto místa měl požitek každý kolemjdoucí i co možná nejrozmanitější zástupci živočišné říše. Bohužel, desetileté snahy pokazil kůrovec – oslabené a suché smrky popadaly na ovocné stromy a oni teď musí začít skoro od začátku. Zároveň také chtějí vyhloubit několik tůní, protože v potoce nebývá dost vody na letní zalévání. Tůně se také stanou novým a bezpečným útočištěm pro obojživelníky a hmyz. Přispět na obnovení jedlého lesa a hloubení tůní můžete zde.