Millenium Technologies uspořádala press trip do Dubé

Millenium Technologies

Millenium Technologies v polovině září uspořádala první press trip do svého vědecko-technického parku v Dubé. Zástupcům médií, mezi nimiž byla např. Česká televize, CNN Prima News, Mladá fronta DNES nebo Forbes, byl představen reaktor na plazmové zplyňování a vitrifikaci 3. generace a také mobilní jednotka Microplasma. Přítomní redaktoři se nejdřív seznámili s filozofií firmy, kterou jim přiblížil její zakladatel Grischa Kahlen, na něj navázal výkonný ředitel Marek Lang, který popsal princip fungování celé technologie, a nakonec je čekala komentovaná prohlídka haly s reaktorem i jednotlivých kontejnerů Microplasmy s technickým ředitelem Milanem Křikavou. Na akci celou dobu panovala příjemná atmosféra a o tom, že se vydařila, svědčí i řada velmi pěkných výstupů v médiích.