Marek Lang se stal místopředsedou Svazu moderní energetiky

Marek Lang, ředitel naší divize JRD Energo a místopředseda Aliance pro energetickou soběstačnost, byl jmenován místopředsedou Svazu moderní energetiky. Na nové pozici se chce zaměřit na odstraňování legislativních i technických bariér a na podporu rozvoje moderních energetických řešení.

Svaz moderní energetiky tvoří zastřešující platformu, která nabízí společný hlas profesním sdružením v oblasti moderní energetiky. Jeho nové tříčlenné vedení (celkem sedmičlenného) představenstva bude přispívat k naplňování jeho dlouhodobých cílů, k nimž patří urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie v České republice, posílení energetických úspor a dekarbonizace české energetiky. Předsedou bude generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák, druhým předsedou byl zvolen generální ředitel společnosti TEDOM Vladimír Hlavinka.