Děkujeme všem za příspěvek v JRD sbírce na pomoc obcím postiženým tornádem

Tornádo Morava

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům a spolupracovníkům, co se zapojili do JRD sbírky na pomoc obcím, které postihlo tornádo. Společně se nám podařilo vybrat krásných 60 300 Kč, což je mnohem více, než plánovaných 50 tisíc Kč.