Darovali jsme 600 tisíc Kč prostřednictvím Diecézní charity Plzeň a Arcidiecézní charity Olomouc na pomoc Ukrajině

Charita2

V rámci dlouhodobější pomoci Ukrajině, jsme přispěli 300 000 Kč prostřednictvím Diecézní charity v Plzni a 300 000 Kč prostřednictvím Arcidiecézní charity v Olomouci na zajištění humanitární pomoci přímo v této válkou zmítané zemi. Za dary se nám dostalo krásného poděkování a několika fotografií z nakládání potravin a materiální pomoci.